รับวางระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบประปาโรงงาน ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย

รับวางระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบประปาโรงงาน ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย

รับวางระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบประปาโรงงาน ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย

Blog Article

 บริษัท คูล-เทค จำกัด

บริษัท คูล-เทค จำกัด             บริการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบประปาโรงงาน วางระบบปรับอากาศ รับวางระบบไฟฟ้าโรงงาน บริการวางระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบประปาโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน บริการระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตู้เมนไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบอัดลม ระบบสุขาภิบาล

             บริษัท คูล-เทค จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์ ในด้านงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักในหน่วยงาน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัท คูล-เทค จำกัด ซึ่งเราเน้นการบริการ โดยมีการคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในระบบการทำงาน ซึ่งการดำเนินกิจการของ บริษัท คูล-เทค จำกัด ผู้ร่วมทุนทุกท่านได้มีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า จึงทำให้ บริษัท คูล-เทค จำกัด ได้รับความไว้วางใจของลูกค้า ในเบื้องต้นนั้นเรามีการใช้ฐานลูกค้าเดิมโดยส่วนใหญ่เป็น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง ปัจจุบัน บริษัท คูล-เทค จำกัด มีลูกค้าที่ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในด้านระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ จำนวนมาก ทั้งประเภทโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ


ออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง
- ตู้เมนไฟฟ้า (MDB)
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)
- ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester)
ออกแบบและติดตั้ง ระบบปรับอากาศ
- เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา (Split Type)
- เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
- ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
- ติดตั้งท่อส่งลมเย็น (Air Duct)
ออกแบบและติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย
- สปริงเกอร์ (Sprinkle)
- ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
ออกแบบและติดตั้ง ระบบงานท่อ
- ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย Process & Utility Piping
- งานหุ้มฉนวน (Insulation Work)

ระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบประปาโรงงาน วางระบบปรับอากาศ บริการวางระบบไฟฟ้าโรงงาน รับวางระบบไฟฟ้าโรงงาน

บริษัท คูล-เทค จำกัด

สนใจติดต่อ
บริษัท คูล-เทค จำกัด

ที่อยู่ : 9/27-28 หมู่ 5 ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร :+662 158 7164-5 , +668 1616 4763
แฟกซ์ :+662 158 7037
อีเมล : info@cool-tech.co.th
เว็บไซต์ : cooltech.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.cool-tech.co.th

Report this page